Containerpark

Stortmogelijkheden voor particulieren en zelfstandigen. Bij M&V Containerservice kan u uw afval storten zonder lang te moeten aanschuiven.

U rijdt binnen, weegt uw voertuig, stort uw afval en rijdt terug naar de weegbrug zodat de juiste afrekening kan gemaakt worden voor u buiten rijdt. M&V Containerservice aanvaard bijna alle soorten afval behalve gevaarlijke en giftige afval stoffen (bv: PCB houdende oliën en andere oliën).

Papier en karton zijn sinds 1 oktober 2019 niet langer kosteloos aan te leveren. Ook voor deze afvalstromen dient er dus helaas betaald te worden.
Witgoed (koelkasten, diepvriezers, microgolfovens, …) en bruingoed (TV’s, klein electro, …) kunnen wij helaas niet langer gratis aanvaarden. Hiervoor kan u zich best wenden tot een Recupel-inzamelpunt

Het containerpark bij M&V Containerservice is geopend van 6u tot 12u en van 13u tot 17u op weekdagen en op zaterdag van 6u tot 11u.
ACTUEEL! (Corona-maatregelen): voor aannemers geopend op weekdagen van 7u tot 16u, gesloten op zaterdag

Wij zijn OVAM vergund (zowel stortplaats als vervoerder).

Aanmelding Particuliere Klant:

Omwille van de huidige Corona-maatregelen kunnen particuliere klanten momenteel enkel langskomen op afspraak.
Vandaar vragen wij u vriendelijk om dit contactformulier in te vullen, wij beantwoorden uw aanvraag dan zo spoedig mogelijk

Asbest

Asbest afval is vooral afkomstig van sloop- of verbouwingswerken van oudere gebouwen. Tegenwoordig worden enkel nog Asbestmaterialen gebruikt die in orde zijn voor de gezondheid. In tegenstelling tot vroeger bij de eerste generatie materialen, werd er eternietmateriaal gebruikt dat vezels bevatte die niet gunstig zijn voor de gezondheid. Daarom is het ook wettelijk verplicht om een bigbag te gebruiken bij afbraakwerken van bv. eternietplaten. De bigbag gaat een verspreiding van de vezels tegen. Enige voorzichtigheid bij het afbreken van eternietafval is dus wel geboden.

Bij het plaatsen van container voor eterniet afval wordt er standaard een zak meegeleverd van 10m3 of 16m3. Deze dient door de klant dichtgemaakt te worden alvorens de container te laten ophalen.

U kan ook asbest aanleveren op het containerpark van M&V Containerservice. De asbest moet in een bigbag van 1m3 worden gestopt, deze bigbags zijn verkrijgbaar bij M&V Containerservice. M&V Containerservice aanvaardt enkel bigbags bij M&V worden aangekocht omdat deze aan de nodige eisen voldoen om asbest in op te slaan.

Meer info omtrent bigbags voor asbest ==> klik hier